Nya lövsilar

På stuprören sitter lövsilar för att avleda löv etc. från regnvattnet innan det når dagvattensystemet. Lövsilarna är gjorda av plast. Med åren har plasten blivit spröd och har i många fall spruckit, framför allt i söderläge. Föreningen har nu införskaffat nya lövsilar och ber medlemmar att byta de trasiga lövsilarna på sina hus.

Alla medlemmar ombedes kontrollera hur många lövsilar som är trasiga på respektive hus och hämta utbytessilar hos Rudolf Latak på Gullfaxegatan 3, antingen tisdag den 20 maj kl 18-20 eller torsdag den 22 maj kl 18-20. Om ni inte har möjlighet att hämta ut lövsilarna under dessa tider kan ni kontakta Rudolf på rudolf.latak@brfhugin.se för att bestämma annan tid.

Instruktion om hur bytet kan ske finns i följande fil: