Överenskommelse med JM

Föreningen har kommit till överenskommelse med JM avseende i huvudsak målningsbehandling av plank och fasader. Plank kommer att rivas och ersättas med nytt plank (med bibehållen utformning) i tryckimpregnerat trä samt målas med samma kulör som nuvarande plank. Träfasader på hus och förråd samt takutsprång, bjälkar, vindskivor etc. kommer att tvättas och målas. Detta arbete ska vara slutfört november 2014.

Arbetet planeras påbörjas inom kort. Måndagen den 12 maj kommer startmöte att hållas mellan styrelsen och JM:s representant. Efter detta kommer vi att meddela tidplan för arbetet. Preliminärt besked från JM är att första etappen är låghusen på Sleipnergatan och att arbetet börjar i västra änden (nr 1) och går österut.

I samband med arbete kan viss åverkan ske på växtlighet i trädgårdar. JM ska återställa växterna, men för att veta hur dessa såg ut innan arbetet påbörjades ber vi samtliga medlemmar att dokumentera sina trädgårdar med foton.