Rensning av ventilation

Föreningen har beställt rensning av ventilation för samtliga hus. Arbetet kommer att ske under mars-april 2013 och består av följande:

  • Rensning av samtliga frånluftskanaler, även spisfläkten
  • Tvättning av samtliga frånluftsdon
  • Rensning/rengöring av värmepumps frånluftsdelar
  • Kontroll av luftflöden efter rensning (ej injustering)

Exakta tider meddelas senare.