Kontroll av säkerhetsventiler för värmepump

För värmesystemets funktion är det viktigt att underhållsrutinerna på sidorna 8 och 9 i monterings- och skötselanvisningen följs. Om ni inte kan hitta monterings- och skötsenanvisningen, så finns den att ladda ner via följande länk.

För att säkerställa att kontrollerna av säkerhetsventiler har gjorts, ber vi samtliga lägenheter bekräfta detta via formulär som nås via länken nedan. Om ni inte lyckas utföra kontrollen själva, så kan ni i första hand fråga en granne eller i andra hand ange på formuläret via länken att ni behöver hjälp med det.

Vi ber er svara senast den 2 december 2012.