Farthinder, nu kortare och med reflexer

Farthindren på Sleipnergatan och Gullfaxegatan har nu lagts tillbaka på gatorna. Farthindren har försetts med gula reflexer för att synas bättre, samt har kortats något för att förbättra framkomligheten för barnvagnar, cyklar, rullstolar, rullatorer mm.

Vi vill påminna alla om att Sleipnergatan, Gullfaxegatan och Gulltoppsgatan är så kallade gångfartsområden. Det innebär bland annat att fordon enligt lag inte får framföras fortare än gångfart. Hastighetsbegränsningen finns för att skydda oss alla som finns på eller vid gatan. Tänk på att barn kan komma springande.