Anmälan av elektriska fel, svar senast 23 september

Vid garantibesiktningen 2009 togs vissa elektriska fel upp för åtgärd. Diskussioner förs om hur besiktning av elektriska installationer borde ha skett.

För diskussionerna med JM behöver styrelsen få reda på vilka elektriska fel som finns i lägenheterna. Anmäl elektriska fel på formulär via länk nedan senast söndagen den 23 september.