Redovisning av villkor för lån enligt motion

Enligt bifallen motion vid årets föreningsstämma ska styrelsen redovisa nya villkor för det av föreningens lån som har förfallodag den 30 juni 2010. Redovisning sker genom detta meddelande.

Efter förfrågan och förhandling hos flera banker tecknades den 23 juni avtal med Handelsbanken/Stadshypotek om förlängning från förfallodagen. Lånet har fem års löptid (ny förfallodag 2015-06-30) och fast ränta 3,46 % med kvartalsvis avräkning. Beloppet är oförändrat, 13 950 000 kr. Då detta lån har lägst ränta av föreningens lån sker ingen amortering av detta lån.