Status för entreprenadärenden

De synpunkter som medlemmarna har lämnat på JM:s felavhjälpande har överlämnats till JM för åtgärd. JM med underentreprenörer är i full gång med att genomföra detta. Måndagen den 7 juni kommer en formell efterbesiktning att hållas för att reducera antalet utestående fel enligt de listor som vi har fått in. De inre kontrollerna sker inte denna dag, eftersom en del arbeten kvarstår. Eftersom fellistan innehåller totalt över 1300 punkter är det viktigt att reducera listan till en hanterbar omfattning utan onödigt ”bagage”.

En fråga har kommit om medlemmar behöver hålla sig hemma den 7 juni. Det behöver man inte.

När de kommenterade fellistorna åtgärdats kan det hända att föreningen och entreprenören inte är överens huruvida ett fel är avhjälpt. Besiktningsmannen får då avgöra frågan genom inspektion på plats. Detta sker vid nästa efterbesiktning. Datum för den efterbesiktningen kommer att meddelas alla medlemmar i god tid.