Kort intervju om värmesystemet

För att skaffa oss en bild av de erfarenheter som finns avseende värmesystemen kommer några ur föreningen att inom den närmaste veckan gå runt för att göra korta intervjuer på 5-10 minuter. Fundera gärna på förhand över de erfarenheter ni har haft.