Fri tillgång till dressjord

Som avtalat med markentreprenören kommer dressjord att tillhandahållas från en container på fastigheten norr om förskolan. Dressjorden är tänkt att användas för att komplettera gräsmattorna och är avsedd endast för medlemmar i Brf Hugin. Containern kommer att levereras torsdagen den 22 april och är tillgänglig hela helgen. Var och en ombesörjer själv transport till den egna tomten.