Valberedningens förslag till ny styrelse

I dagarna har valberedningen delat ut sitt förslag till ny styrelse. Tanken med utskicket är att alla medlemmar ska kunna ge kompletterande förslag eller synpunkter på valberedningens förslag i god tid före stämman.

Ett fel hade smugit sig in i första utskicket. En rättelse har därför delats ut.