Knackningar i värmesystem i tvåvåningshus

Några tvåvåningshus har haft problem med knackande ljud från värmesystemet när det är kallt. Felet beror troligen på att täcklådan i utrymmet under trappan ligger mot en rörlig del av systemet. Detta fel har därför åtgärdats genom håltagning i trälådan. Eftersom det var ett generellt fel finns ingen förteckning över husen där felet fanns. Finns det något hus där detta fel har märkts, men där felet inte har åtgärdats än? Kontakta i så fall Jonas Roslund senast den 28 mars.