Tidsgräns för ärenden till föreningsstämman

Alla medlemmar har möjlighet att begära att ett ärende ska tas upp vid föreningsstämman. För att styrelsen ska ha möjlighet att behandla ett ärende inför kallelsen till stämman ska ärendet ha lämnats till styrelsen senast den 19 april.

Ärenden ska lämnas till ordföranden. För kontaktuppgifter se styrelsesidan.