Oljud från värmepumpar

Alla som har problem med oljud från sina värmepumpar ska fylla i följande enkät senast den 28 mars.

Öppna enkät

NVS kommer därefter att kontakta er för att bestämma tid för genomgång.