Utbyte av värmepumpar

Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att vi skall byta ut samtliga 33 frånluftsvärmepumpar i föreningen.Den nya modellen heter Nibe Fighter 370 och har likvärdiga prestanda som befintlig.Bytet kommer att ske under Perioden Maj tom Augusti.Närmare information om exakt dag för ditt byte kommer att meddelas av entreprenören, Zero Energi, i god tid före bytet.