Föreningsstämma flyttad till 17 maj

Styrelsen har valt att senarelägga föreningsstämman till tisdagen den 17 maj på grund av hård arbetsbelastning. Formell kallelse kommer att skickas ut inom det tidsfönster som stadgarna kräver.