Efterbesiktning invändiga fel

Den 30 maj kl 9-12 och den 4 juni kl 13-16 kommer efterbesiktning att ske för de invändiga fel som fortfarande finns kvar från de ursprungliga listorna.

Berörda lägenheter är: 3, 6, 7, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29.

Boende i samtliga berörda lägenheter ska senast torsdagen den 23 maj registrera vilket alternativ, eller båda, som passar för besök. Om båda tiderna passar, ska ni kryssa för båda.

Vi ser helst att ni är hemma vid besöket, för att säkert kunna konstatera felen i de fall de kvarstår. Om ni absolut inte har möjlighet att vara hemma kan nyckel lämnas till Jonas Roslund på Sleipnergatan onsdagen den 29 maj kl 19.00-19.30. OBS! Märk nyckeln med lägenhetsnummer innan ni lämnar den.

De fel som kommer att beaktas är de som finns på fellista via länk nedan. Arbetet vid besiktningen underlättas om ni själva har kontrollerat de fel som berör er lägenhet.