Gammal Telia-utrustning och kreditfakturor

Styrelsen har fått frågan om vad som ska göras med föreningens gamla utrustning som ersattes av den nya Telia Smart-gateway som lämnades ut i december 2012. Föreningen har inte någon nytta av den gamla utrustningen (modem samt router/gateway). Den övergår därför i medlemmens ägo. Om du bestämmer dig för att slänga utrustningen, tänk på att den ska till elektronikåtervinning.

För er som hade Telia Smart redan innan det kollektiva avtalet trädde i kraft gäller troligen att ni fått låna utrustning av Telia och ska återlämna den till Telia efter att abonnemanget avslutats. Det är ett avtal mellan er och Telia och berör inte föreningen.

Observera att den nya gatewayen för Telia Smart samt tv-boxarna fortfarande tillhör föreningen och inte får slängas. Om den utrustningen går sönder ska det felanmälas hos Telia, som ska åtgärda felet.

Vid övergången till det kollektiva avtalet skulle tidigare skickade Telia-fakturor för den gamla lösningen betalas, även om de delvis avsåg en period efter att det kollektiva avtalet trätt i kraft. Telia skulle sedan återbetala det överskjutande beloppet. Kreditfakturor för sådan ekonomisk reglering har nu skickats ut till flera medlemmar. Om du borde ha fått en sådan kreditfaktura, men inte har fått den, kan du kontakta Telias kundservice.