Bakterier i dricksvattnet

VA SYD har ikväll gått ut med följande information:

Av säkerhetsskäl rekommenderar VA SYD och Miljöförvaltningen i Lunds kommun att alla boende i Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och Södra Sandby kokar sitt vatten tills vidare. Analyssvar på vattenprov som tagits i Lunds kommun har påvisat bakterier. Just nu undersöker VA SYD källan. I nuläget kan vi inte med säkerhet säga varifrån bakterierna kommer. Vi avvaktar provsvaren som kommer tidigast imorgon, onsdag.

Mer information finns på VA SYD:s webbplats.

Uppdatering 2013-04-14: Se uppföljande nyhet.