Hyr filmer via digital-tv

Genom digital-boxen för tv kan man hyra film från Telia. Efter att föreningen tecknat kollektivavtal avseende digital-tv gäller inte längre de tidigare PIN-koderna för att hyra film. Ny PIN-kod fås genom att kontakta Telia. Mer information finns under internet, tv, telefoni.