Eposta fakturor:

Det går att skicka fakturor via epost och för att det ska fungera korrekt är det viktigt att följande regler efterföljs:

  • Epostmeddelandet ska endast ha EN bilaga, denna skannas som EN faktura
  • Bilagan ska vara i formatet PDF, TIFF eller PNG
  • Bilagan får vara max 2 MB stor
  • Bilagans namn får EJ innehålla bokstäverna å, ä, ö samt heller inte specialtecken som apostrofer, blanktecken
  • Information i rubriken och meddelandetexten i epostmeddelandet tas ej hänsyn till, endast bilagan skannas och behandlas
  • Fakturan ska fortfarande vid adressfältet innehålla ”NABO 15312, FE 258”

Adressen som ska användas är: pax0000@privatgirot.se