Asfaltera grusytorna?

Vi har tidigare tagit upp problemet med rensning av grusgångarna. Problemet är att de inte hålls efter som vi skulle önskat. För att hitta en mer permanent lösning överväger därför styrelsen nu att asfaltera alla gemensamma grusytor. Vi planerar att fatta beslut i frågan inom kort för att hinna få arbetet utfört under sommaren och ber därför om medlemmarnas vägledning i frågan.

Detta har tidigare tagits upp i följande utskick. Där finns också kostnadsuppskattningar för alternativen.
http://brfhugin.se/2017/11/07/rensning-av-grusgangar/

Synpunkter kan skickas till styrelse@brfhugin.se.