Ny styrelse från föreningsstämman 2016

Inför stämman hade två styrelsesuppleanter valt att inte ställa upp för omval. Vi tackar Angela Hedström och Cecilia Noretoft för det arbete de har lagt ner för föreningen.

Sittande ledamöter och kvarvarande suppleant omvaldes. Dessutom valdes Kristina Lövgren och Peder Gunnefur in som suppleanter till styrelsen. Välkomna!

Styrelsen kommer att konstitueras inom kort och finns att se i sin helhet på sidan Styrelse.