Kallelse till föreningsstämma 23 april 2014

Kallelse till föreningsstämma den 23 april 2014 kl 19.00 och dagordning har delats ut till samtliga hushåll den 9 april. Handlingarna kan hämtas via följande länk:

Årsredovisning, revisionsberättelse samt underlag från valberedningen kommer att publiceras på webbplatsen senast den 16 april.

För att veta hur mycket fika vi ska beställa vore vi tacksamma om ni anmäler er via följande formulär: