Testa jordfelsbrytare

Vi vill påminna om att ni bör testa era jordfelsbrytare en gång per halvår. Jordfelsbrytaren finns i elcentralen och är märkt med JFB. Ni testar funktionen genom att trycka på den gula knappen. Då kommer en liten ström att på ett säkert sätt ”läcka” förbi sensorn och utlösa brytaren. Därefter kan ni återställa brytaren genom att slå tillbaka den lilla vippan på brytaren till det övre läget. Ni kan ha två jordfelsbrytare. Testa i så fall båda två.

Tänk på att jordfelsbrytaren bryter strömmen. Datorer och annan elektrisk utrustning bör alltså vara avstängd innan ni testar funktionen.