Föreningsstämma den 26 april

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 26 april kl 19.00. Formell kallelse kommer att skickas ut inom det tidsfönster som stadgarna kräver, men ni kan redan nu boka in datumet i era kalendrar.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 april. Detta datum har valts för att motionerna ska hinna behandlas av styrelsen och skickas ut med kallelsen. Motioner kan skickas till styrelsens e-postlista eller lämnas i brevlåda på Sleipnergatan 10. Styrelsen kommer att tillhandahålla mall för motioner inom kort.