Tätare tömning av sopkärl 2

Sopkärlet för returpapper samt förpackningar av kartong, metall och ofärgat glas kommer framöver att tömmas var fjärde vecka istället för var sjätte, som gällt hittills. Ändringen träder i kraft vecka 44. Samtliga hushåll har fått ett enklare informationsblad från renhållarna i brevlådan.