Fler farthinder

De farthinder som lades ut på Gullfaxegatan i början av september har tagits emot väl. Flera tillfrågade upplever dock att bilister saktar in vid farthindren, men sedan kör fort där inga farthinder finns.

Befintliga farthinder kommer inom kort att kompletteras med ett mitt på Gullfaxegatan, ett mitt på Gulltoppsgatan och tre på Sleipnergatan. Samtliga farthinder kommer att markeras med reflextejp eller motsvarande för att ytterligare påminna om att hastigheten ska hållas nere.

Vi ber samtliga bilister att komma ihåg att det finns många barn i området.