SBC – Kursutbud våren 2011 och tidningen Din Bostadsrätt

Genom att föreningen är medlem i bostadsrättsorganisationen SBC får vi tillgång till deras kurser. De flesta kurserna är riktade till styrelseledamöter, men några av kurserna är lämpade även för medlemmar som inte sitter i styrelsen.

Kurserna är gratis för våra medlemmar, men att avboka sitt kursdeltagande för sent medför en administrativ kostnad om 500 kr. Läs mer i SBC:s broschyr via länk nedan.

Tidningen ”Din Bostadsrätt” distribueras av SBC till medlemmar i dess medlemsföreningar. Ett arkiv över samtliga utgivna tidningar nås via länk nedan.