Föreningsstämma den 30 mars (korrigerat datum)

(Denna nyhet har korrigerats. Rubriken hade ursprungligen fel datum.)

Årets föreningsstämma kommer att hållas den 30 mars kl 19.00. Formell kallelse kommer att skickas ut inom det tidsfönster som stadgarna kräver, men ni kan redan nu boka in datumet i era kalendrar.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Detta datum har valts för att motionerna ska hinna behandlas av styrelsen och skickas ut med kallelsen. Motioner kan skickas till styrelsens e-postlista eller lämnas i brevlåda på Sleipnergatan 10. Om någon vill lämna en motion, men är osäker på hur den ska utformas, så får ni gärna kontakta styrelsen för att få hjälp. Ta då gärna kontakt i god tid.