Underrättelse om ändring av detajlplan

Föreningen har fått brev från Byggnadsnämnden vid Lunds kommun om en ändring av detaljplanen. I underrättelsen står att ”detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka befintlig tomt för handelsändamål samt att även utöka befintlig förskoletomt något”. Nedan finns länk för att ladda ner underrättelsen. Ytterligare handlingar kommer troligen att publiceras på Lunds kommuns webbplats inom kort.