Mäklarbild

Just nu håller vår nya förvaltare Nabo som bäst på att föra in vårt lägenhetsregister i sitt system. Därför kan förfrågan om mäklarbild ta något längre tid än normalt. När arbetet är klart hänvisar ni mäklare till maklarservice.com för att få e mäklarbild.

Spara 20 kronor i månaden!

I och med att vi byter ekonomisk förvaltare kan ni själva administrera hur ni vill få er fakturor. Via e-post, e-faktura till er bank, eller via autogiro finns det ingen extra kostnad men om ni väljer att få fakturor genom vanlig post kostar det 20 kr per avi. 

För er som inte redan har gjort det kan ni med hjälp av BankID logga in på Nabo.se och ändra era inställningar. Ni gör det genom att klicka på knappen “Gå till aviseringssida” som ser ut som bilden nedan.

Nabo: Ga till aviserigssida

Har Telia bytt din fiber-converter?

Under torsdagen och fredagen den 17’e till 18’e december ska Telia ha bytt fiber-converter i de hushåll som fortfarande har den gamle, först installerade, convertern. 

Till vår kännedom har i alla fall några fått besök av Telias tekniker. 

Vi vill nu får er hjälp med att förstå om arbetet har blivit utfört eller ej. Vi önskar också er feedback på om ni inte fått arbetet utfört, när passar det er bäst i nästa vecka för ett besök av Telias tekniker?

Vänligen hjälp oss med vår hantering av Telia genom att fylla i följande frågeformulär:https://forms.gle/tnVHzbfBC97QAU4z5

Telia behöver kunna byta fiber-converter på torsdag den 17’e december

Förhoppningsvis får vi ett slut på den långa tid av problem med internet och ibland TV som många av er har upplevt. Telia kommer nu att skicka ut en tekniker som behöver komma åt och byta ut fiber-convertern som sitter i ert kopplingsskåp inomhus. 

Vi har fått besked om att Telias tekniker kommer under dagen på torsdag med risk för att de sista besöken kommer att ske under fredagen.  För de som inte kan ta emot besök eller ombesörja att någon annan kan ta emot teknikern behöver ni själva avtala med Telia om när en tekniker kan komma ut.

De som anmält att fiber-convertern redan är bytt kommer inte att få ett besök. 

Hjälp oss genom att mäta ditt bredband!

Många av våra boende har just nu problem med sitt bredband. Även om det inte verkar som att ni har problem, man kan titta på TV och surfa något, kan det ändå finnas. Det yttra sig att man har extremt dålig uppladdningshastighet. I vissa fall har convertern helt lagt av och TV och internet slutar fungera då också. 

Felet verkar bero på att den fiber-converter, där fibern kommer in i huset, som installerades när husen byggdes nu har blivit för gammal och klarar inte av den nya switch som Telia installerat i sina skåp den 24’e november.

Vi har, med Telias hjälp, testat att byta ut ett antal av dessa convertrar mot en nyare modell och det verkar fungera. Telia behöver därför så snart som möjligt sända ut en tekniker till de hushåll som fortfarande har den gamla convertern installerad för att byta denna. 

För att hjälpa oss med vår dialog med Telia undrar vi om ni skulle kunna hjälpa oss med att genomföra en mätning på Bredbandskollen.se och rapportera era resultat i länken här: https://forms.gle/uGdVjqBFfhVNGKHt8

Nytt avtal med Telia – Snabbare internet till sommaren!

Brf Hugin har tecknat ett nytt avtal med Telia. Genom avtalet får vi högre hastighet, vi går från 100/100 Mbit/s till 250/250 Mbit/s. Allt annat är som tidigare men månadskostnaden höjs från dagens 212 kr per månad och lägenhet till 250 kronor i månaden och lägenhet. 

Genom det nya avtalet förbättras vår infrastruktur och ger oss möjligheter till individuella lösningar. Varje medlem kan på egen hand och till egen kostnad komplettera och utöka Telias leverans om så önskas.

Med det nya avtalet kommer varje lägenhet att få, ca två veckor innan avtalet träder i kraft, ett nytt fibermodem, en ny routern samt en ny TV-Box. De gamla TV-boxarna kommer fortsättningsvis att fortsätta att fungera till en andra TV. 

Normal leveranstid är ca 6 till 8 månader.

Bankgiro och autogiro kommer att upphöra! – Ny ekonomisk förvaltare till Brf Hugin

Brf Hugin har slutit avtal med Nabo att sköta vår ekonomiska förvaltning med start 1’e januari 2021. Som ett led i detta kommer vårt nuvarande bankgironummer och autogiro att upphöra. 

Nya avier kommer skapas för januari månad den 7’e december. Pappersavier kommer ca en vecka senare.

Det kommer att vara möjligt för den boende att med hjälp av BankID logga in på Nabo.se för att se avier samt att ändra aviseringssätt. E-faktura och autogiro kan användas utan extra kostnad medan pappersavier kommer att tillföra en ytterligare kostnad om 20 kronor.

Du kan läsa mer om den nya lösningen i följande pamflett.

Fortkörning

Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att Sleipnergatan, Gullfaxegatan och Gulltoppsgatan är gångfartsområde. I ett gångfartsområde sker trafiken på gångtrafikanternas villkor, vilket innebär att fordon inte får framföras i högre fart än gångfart. Denna hastighetsbegränsning gäller dygnets alla timmar.

Direktiv vad gäller installation av elladdare till elbil

Styrelsen har valt att ändra föreningens direktiv vad gäller installation av laddare till elbil.

De nya direktiven är att det endast är föreningen som får installera laddare.

Detta eftersom de regler som finns för att kunna få del av statens bonus för elladdare kräver att det är föreningen som är beställare av installationen.

Alla kostnader förenade med installationen samt en administrativ kostnad på 1000 kr kommer att debiteras den boende. Alla bonusar eller liknande kompensationer kommer att tillfalla den boende.

Val av laddare samt installatör sker i samråd med den boende i enlighet med tidigare direktiv med klargörande om att installatören ska vara registrerad och godkänd av Elsäkerhetsverket för denna typ av installation samt ha erforderlig försäkring. Arbetet beställs, leds, och kontrolleras av styrelsen.

Placering av laddare samt val av laddare är enligt följande:

Val av laddare

Modell och färg av elladdare ska godkännas av styrelsen och vara sådan att den är diskret samt smälter in med färgsättning för övrigt i föreningens byggnader. Laddaren ska inte kunna överbelasta husets elnät.

Placering av laddare

Laddaren ska…
… i första hand placeras på staket så att den, om möjligt, inte syns från gata eller stör grannar. ’
… i andra hand placeras på förrådsbyggnad så att den, om möjligt, inte syns från gata eller stör grannar.
… i tredje hand placeras på tegelvägg så att den, om möjligt, inte syns från gata eller stör grannar.
… i fjärde hand placeras på tegelvägg så att den sitter på vägg som inte är vänd mot gatan och inte stör grannar.

Utdragning av kabel från elskåp

Det är inte tillåtet att göra åverkan på teglet utöver att fästa skyddsplåt för elkabel i teglet.

Utförande av arbetet

Utförandet ska ske av fackman enligt av styrelsen godkänd beskrivning. Det är den boendes ansvar att inkomma med önskad dokumentation till styrelsen för beslut.

Besiktning

Efter utfört arbete har föreningen rätt att låta besiktningsman besiktiga arbetet samt att överföra denna kostnad på den boende.

Skador på fastighet

Eventuella skador på staket eller fasad som uppstår på grund av laddare eller kabel kommer att lagas på den boendes bekostnad.

Användning

När laddaren inte används ska kabelage vara dolt från framsida av hus.

Föreningsstämman och den nya styrelsen

Den 27’e augusti höll Brf Hugin föreningsstämma på Lunds Akademiska Golfklubb.

Stämman biföll två motioner,:

  • Motion: Förhållningsregler för styrelsen
  • Motion: Riktlinjer för anslutning/inkoppling av laddare Elbil

Till ny styrelse valdes ordinarie styrelseledamöter:

  • Martin Dremo
  • Cecilia Noretoft
  • Peder Gunnefur
  • Sven-Åke Fädmyr
  • Magnus Burén

Och till suppleanter valdes:

  • Joachim Landgren
  • Stefan Sandström
  • Rudolf Latak

Den nya styrelsen har haft ett första, konstituerande, möte där Martin Dremo valdes till ordförande för föreningen.

Arbetet i den nya styrelsen har satt igång arbetar nu för att så snart som möjligt ta fram riktlinjer för inkoppling av laddare till elbil.

På stämman avtackades också Jonas Roslund då han valt att lämna styrelsen då han flyttar från föreningen. Jonas har varit en stor hjälp till föreningen och var under lång tid också dess ordförande. Vi önskar alla lycka till i ditt nya boende!

/Styrelsen