Fri tillgång till dressjord

Som avtalat med markentreprenören kommer dressjord att tillhandahållas från en container på fastigheten norr om förskolan. Dressjorden är tänkt att användas för att komplettera gräsmattorna och är avsedd endast för medlemmar i Brf Hugin. Containern kommer att levereras torsdagen den 22 april och är tillgänglig hela helgen. Var och en ombesörjer själv transport till den egna tomten.

Valberedningens förslag till ny styrelse

I dagarna har valberedningen delat ut sitt förslag till ny styrelse. Tanken med utskicket är att alla medlemmar ska kunna ge kompletterande förslag eller synpunkter på valberedningens förslag i god tid före stämman.

Ett fel hade smugit sig in i första utskicket. En rättelse har därför delats ut.

Felaktig debitering av kortavgift från Telia

Har ni debiterats för kortavgift/krypteringsavgift av Telia (ca 200-300 kr per halvår) trots att ni bara har det standard-paket med kanaler som föreningen har ordnat? I så fall har Telia debiterat fel. I åtminstone två fall inom föreningen har Telia felaktigt debiterat kortavgift/krypteringsavgift trots att avtalet mellan föreningen och Telia säger att avgiften inte ska tas ut för standardutbudet via föreningens kollektivanslutning.

Så här gör ni för att få pengarna tillbaka: Ring Telia på 020-755 766 och begär tillbaka kortavgiften/krypteringsavgiften med hänvisning till avtalet mellan Brf Hugin och Telia. Telia har lovat fem kostnadfria filmer via video-on-demand som plåster på såren för den faktura som rättats hittills, så det bör kunna gälla för alla som råkat ut för felet, men tänk på att påpeka det.

Tack till Andreas Hessmark som löste problemet!

Mer information om tv-tjänsten finns på Internet, tv, telefoni.

Knackningar i värmesystem i tvåvåningshus

Några tvåvåningshus har haft problem med knackande ljud från värmesystemet när det är kallt. Felet beror troligen på att täcklådan i utrymmet under trappan ligger mot en rörlig del av systemet. Detta fel har därför åtgärdats genom håltagning i trälådan. Eftersom det var ett generellt fel finns ingen förteckning över husen där felet fanns. Finns det något hus där detta fel har märkts, men där felet inte har åtgärdats än? Kontakta i så fall Jonas Roslund senast den 28 mars.

Pantsättningsavgift

På grund av föreningens kostnader för hantering av pantsättningshandlingar har styrelsen beslutat att föreningen ska ta ut en avgift om 1 procent av gällande prisbasbelopp för hantering av pantsättningshandlingar. Under år 2010 är denna avgift 424 kr. Avgiften tas ut av pantsättaren för nya handlingar från och med den 1 april 2010 och kommer att debiteras på nästföljande månadsavi.

Undersökning av värmesystem den 15 feb

Måndagen den 15 februari kommer föreningen att träffa två av JM:s underentreprenörer angående problemen med värmesystemen. En utredning är gjord och entreprenörerna ska se felen i praktiken för att diskutera lösningar. Vid detta möte kommer vi att behöva göra korta besök i ett flertal lägenheter. Vänligen meddela jonas.roslund@brfhugin.se snarast om det är möjligt att få tillträde till er lägenhet efter kl 15. Ange gärna vilka specifika problem ni haft och hur dags vi kan komma.

Utredningen som gjordes finns här: 07016 Linero utredningar värmepumpar 2009-11-24