Undersökning av värmesystem den 15 feb

Måndagen den 15 februari kommer föreningen att träffa två av JM:s underentreprenörer angående problemen med värmesystemen. En utredning är gjord och entreprenörerna ska se felen i praktiken för att diskutera lösningar. Vid detta möte kommer vi att behöva göra korta besök i ett flertal lägenheter. Vänligen meddela jonas.roslund@brfhugin.se snarast om det är möjligt att få tillträde till er lägenhet efter kl 15. Ange gärna vilka specifika problem ni haft och hur dags vi kan komma.

Utredningen som gjordes finns här: 07016 Linero utredningar värmepumpar 2009-11-24

Välkommen till Brf Hugins nya webbplats

För att föreningen ska kunna nå ut till sina medlemmar med information snabbare och enklare har vi valt att publicera informationen med ett bloggverktyg. Genom att prenumerera på information fås automatiskt ett e-postmeddelande när en nyhet läggs upp. Till en början finns endast den grundläggande informationen, men styrelsen kommer att fylla på med information efter hand.