Protokoll från Extra Föreningsstämman i maj

Tack för ett stort deltagande på vår extra föreningsstämma i maj. Ni finner protokollet i vår portal på nabo.se. Logga in med hjälp av BankID och klicka på Dokumenthanteraren så finner ni det senaste protokollet under mappen Protokoll: Föreningsstämma.

Arbetet med att förhandla fram en ny offert för solceller fortsätter om än trögt. Tidsfristen för en gemensam garanti värmepumpar och solceller har blivit förlängd med en månad. Så snart vi har mer information postar vi det här eller berättar på den planerade föreningsstämman i juni.

Extra Föreningsstämma 4’e maj 2022

Plats och tid

Styrelsen har beslutat att håll extra föreningsstämma onsdagen den 4’e maj klockan 19:00 på Lunds Akademiska Golfklubb. En formell kallelse kommer att läggas i era brevlådor senast två veckor innan stämman i enlighet med våra stadgar.

Anmälan till stämman

För att veta hur många som förväntas komma till stämman ber vi dig att anmäla din närvaro på följande länk:

Anmälan till extra föreningsstämma

Beslut som stämman kommer att behandla

Stadgeändringar gällande ägarskap av värmesystemet

På föregående stämma beslutades om ett antal stadgeändringar. Ett område som styrelsen anser kräver ett bättre formulerade gäller vem, förening eller boende, som är ansvarig för värmesystemet, golvvärme och radiatorer, i hushållen. Styrelsens förslag till stadgeändring finner ni på länken nedan

2022-05-04 Extra Föreningsstämma – Stadgar_ Förslag till ändring

Installation av solceller

Styrelsen har under året, i samband med uppköp av nya värmepumpar, också undersökt möjligheten att installera solceller på våra hus. Styrelsen har tittat på två stora leverantörer av solceller och valt att gå vidare med en, RSA. Lösningen består i 33 st likvärdiga installationer på samtliga hustak där den boende blir producent av elektriciteten. Föreningen har nu en offert från RSA att ta ställning till. Ni finner offerten på länken nedan:

2022-05-04 Extra Föreningsstämma – RSA – Offert solceller – BRF Hugin Lund (NY-A

På stämman kommer vi att gå igenom RSA’s offert, styrelsens egen analys samt förslag till finansiering. RSA kommer att ha en representant på plats för eventuella frågor.

På stämman avser vi fatta beslut ifall vi ska gå vidare med upphandlingen eller ej. 

Välkommen!

Tvätt av träfasader och målning av staket

LP-Måleri har fått i uppdrag av föreningen att genomföra tvätt av våra träfasader samt tvätta och måla staket.

Arbetet kommer att ske i etapper och den första etappen påbörjas i april. För att genomföra tvätten behöver fönster vara stängda, uteplatser tömda och bilar framför fastigheten behöver flyttas. Tvättningen kommer att utföras med hetvattentvätt och algmedel vilket innebär att blommor och övriga växter måste vikas ut från fasaderna och skyddas.

I tid innan det blir er tur kommer entreprenören att lägga meddelande i er brevlåda.

Har ni frågor går det bra att kontakta Mats Persson på LP-Måleri för information. Han har telefonnummer 070-603 41 57

Utbyte av värmepumpar

Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att vi skall byta ut samtliga 33 frånluftsvärmepumpar i föreningen.Den nya modellen heter Nibe Fighter 370 och har likvärdiga prestanda som befintlig.Bytet kommer att ske under Perioden Maj tom Augusti.Närmare information om exakt dag för ditt byte kommer att meddelas av entreprenören, Zero Energi, i god tid före bytet.

Tätning av ventiler

I samband till kommande målning utförs det förarbete med tätning av friskluftsventiler och tvättning av träytor.Det kommer att vara personer som går in på tomten för att utföra detta arbete, så det finns ingen oro om att det är obehöriga som ej ska vara där.

Underhållsarbete är på gång

Under perioden april – september i år kommer det genomföras underhåll på våra hus.
Staket kommer att målas, tvätt av fasad, tvätt-och målning på vissa fönsterkarmar.

I samband till kommande målning utförs det förarbete med tätning av friskluftsventiler och tvättning av träytor.
Det kommer att vara personer som går in på tomten för att utföra detta arbete, så det finns ingen oro om att det är obehöriga som ej ska vara där.

//Styrelsen