Överlåtelser

Ansökan om medlemsskap

Den nya medlemmen ansöker om medlemskap i föreningen. Normalt hanterar mäklaren detta genom att köparen vid kontraktsskrivningen även fyller i en ansökan om medlemskap.

Föreningen inhämtar upplysningar på de sökande och behandlar därefter ansökan vid nästkommande styrelsemöte.

Anmälan om utträde

Den utflyttande bostadsrättsinnehavaren anmäler om utträde ur föreningen. En kontroll görs så att denne inte har några skulder till föreningen. Anmälan behandlas därefter vid nästkommande styrelsemöte.

Överlåtelsebesiktning

Köparen kan få gjort en överlåtelsebesiktning med hjälp av besiktningsman som är godkänd av Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) eller annan kunnig person. En sådan besiktning kostar ofta från 3 000 till 6 000 kr och kan vara en god investering.

På Boverkets webbplats om boende finns mer information om undersökningplikt av bostadsrätt.

Bra att tänka på angående köp och försäljning av bostadsrätt

Mäklarsamfundet har tagit fram faktablad med råd för dig som ska köpa eller sälja bostad.

Läs också gärna om avgifter i samband med på överlåtelse.

Kontaktperson

Kontaktperson för överlåtelser är Jonas Roslund.