Inför föreningsstämman

Vi vill gärna veta hur många som kommer till stämman den 19 maj. Anmälan sker via följande formulär senast den 17 maj:

Årsredovisning och revisionsberättelse har den 12 maj delats ut till samtliga lägenheter. Eftersom en ledamot är bortrest och därför inte har kunnat skriva under årsredovisningen, publiceras inte årsredovisningen på webbplatsen än. Om ni inte har tillgång till den utdelade pappersversionen, kan ni kontakta jonas.roslund@brfhugin.se för en PDF-version.

Pantsättningsavgift

På grund av föreningens kostnader för hantering av pantsättningshandlingar har styrelsen beslutat att föreningen ska ta ut en avgift om 1 procent av gällande prisbasbelopp för hantering av pantsättningshandlingar. Under år 2010 är denna avgift 424 kr. Avgiften tas ut av pantsättaren för nya handlingar från och med den 1 april 2010 och kommer att debiteras på nästföljande månadsavi.