Brf Hugin välkomnar Hanna Fehland från Ernst & Young AB som vår nya revisor

Då vår tidigare revisor, Görel Ingstorp, valt att avsluta sitt uppdrag som revisor för Brf Hugin beslutade föreningsstämman att styrelsen skulle ta fram ett nytt förslag till revisor samt att Cecilia Noretoft, Jenny Sköld, Rudolf Latak, och Frederik Lundtofte skulle godkänna förslaget. Detta har nu skett och Brf Hugin har därmed valt Hanna Fehland till vår nya revisor. Hanna är auktoriserad revisor på Ernst & Young AB

Detaljplan för tomten längs Sandbyvägen

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har beslutat upprätta detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1. Det är området väster om infarten från Sandbyvägen.

Planförslaget omfattar ca 44 lägenheter, ca 16 bostäder i grupp- och serviceboende samt gata och park.

Föreningen har fått underrättelse om samråd. Alla har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Detta sker direkt till kommunen enligt uppgifter i underrättelsen nedan. Föreningen samordnar inte frågor eller synpunkter. Mer information om detaljplanen finns i planbeskrivningen nedan.

Resultat från föreningsstämman 2017

Föreningsstämman år 2017 är avklarad. Här är en kort sammanfattning.

  • Andreas Hessmark och Frederik Lundtofte valde att inte fortsätt sitt styrelsearbete. Stort tack till er för arbetet ni har lagt ner!
  • Lina Collin gör comeback i styrelsen. Välkommen tillbaka Lina!
  • Rudolf Latak och Frederik Lundtofte valdes till ny valberedning. Båda har suttit i styrelsen tidigare.
  • De föreslagna stadgeändringarna beslutades genomföras. Eftersom stadgeändringar kräver beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor kommer vi att återkomma till dem senare.

Styrelsesammansättning och personliga kontaktuppgifter finns som tidigare på webbplatsen. När den nya styrelsen har konstituerats kommer presentationen att uppdateras.

Kallelse föreningsstämma 30 maj 2017

Tisdagen den 30 maj 2017 hålls årets föreningsstämma. Kallelse har delats ut till alla hushåll. Årsredovisning kommer dock inte att delas ut på papper, utan tillhandahålls endast elektroniskt. Handlingarna finns att hämta via länk nedan.

Efter stämman informerar styrelsen om aktuella ärenden. Samtidigt bjuder föreningen på en enkel fika. För att veta hur många som kommer ber vi alla att ange via länk nedan hur många som kommer från ert hushåll. Om ni inte har möjlighet att komma kan ni ange noll närvarande i formuläret.

Ny styrelse från föreningsstämman 2016

Inför stämman hade två styrelsesuppleanter valt att inte ställa upp för omval. Vi tackar Angela Hedström och Cecilia Noretoft för det arbete de har lagt ner för föreningen.

Sittande ledamöter och kvarvarande suppleant omvaldes. Dessutom valdes Kristina Lövgren och Peder Gunnefur in som suppleanter till styrelsen. Välkomna!

Styrelsen kommer att konstitueras inom kort och finns att se i sin helhet på sidan Styrelse.