Teliaavtal – Internet, TV, och telefoni

Styrelsen har beslutat att fortsätta med vårt nuvarande avtal med Telia. Vi betalar 212 kronor i månaden och i det ingår:

• TV-paket normal plus danska kanaler

• Internet 100/100

• Fast telefoni – abonnemangskostnad

Styrelsen fann det inte försvarbart att öka samtligas månadskostnaden med ca 100 kronor för att få antingen snabbare internet eller fler kanaler.

Precis som tidigare kan den boende sluta extraavtal med Telia för att få fler TV-kanaler eller snabbare internet.

Yttre besiktning av våra fastigheter

Det är dags att genomföra en yttre besiktning av våra fastigheter för att säkerställa att allt är ok. Denna gången kommer vi att ta hjälp av en elbesiktningsman som kommer att hjälpa oss med att bedöma om eventuella installationer är fackmannamässigt utfört både till utseende och funktion.

Besiktningen kommer att genomföras antingen den 14/11 eller den 16/11 och under denna tid kommer vår externe besiktningsman att gå runt våra fastigheter för att genomföra arbetet. En person från styrelsen kommer också att gå med.

Parkeringsplatser

Vi har få gästparkeringsplatser, markerade ”P Gäst”, på vårt område som vi alla behöver samsas om.

Vi ber er därför att respektera reglerna för användningen av gästparkeringsplatserna, dvs att först använda sitt hushålls parkeringsplats och först därefter använda en gästparkeringsplats.

Mer om parkeringsplatser kan ni läsa om på följande sida: http://brfhugin.se/medlem/parkering/

If you want this post in english please visit our website and click the ”Translate >>” button to get a Google translate of the page.

BrfHugin.se goes multi-language

As we have members not having Swedish as their first language and our posts on the web site are in Swedish we have added an add-in to the web site which enables a Google Translate of the page. Of course, the translation might not be perfect but hopefully it can help some.

Currently we have turned on English in the translation engine, but more languages are available so if you would like us to add another language, please let us know!

You translate the page by clicking on the blue “Translate >>” button down on the right hand side and then select the flag for the language you would like it translated to.

For you who prescibe on news for this site  you will continue to recieve mails in Swedish. However, by following the link you can use the translate service on the web page.