Solceller – Erbjudande om installation

Föreningen har förhandlat fram ett erbjudande om installation av solceller på varje bostadsrätt. För att få en ok kalkyl genom att få tillgång till grön el bidraget på hela 20% behöver varje bostadsrättsägare själv stå för beställningen. Företaget som installerar heter Sesol.

Det paket vi har förhandlat fram ser lika dant ut för samtliga bostadsrätter, 23 paneler, men eftersom takytorna skiljer sig något kan produktionen variera.

Värt att notera är att livslängden på takpapp är ca 30 till 35 år. Våra tak har funits i 16 år. Det finns alltså en ris för att den boende behöver ta ner sin anläggning om och när föreningen bestämmer sig för att lägga om pappen. Den av Sesol uppskattade kostnaden för ett sådant arbete är 30 000 kr vilket inte ingår i prisbilden eller återbetalningstiden redovisad nedan.

Anmäl intresse

Sesol kommer att komma till oss i samband med vår föreningsstämma för att ta emot beställningar. För att underlätta arbetet med att ta fram kontrakt och för att förstå om det finns ett intresse vill vi att ni anmäler här:

Anmälan till föreningsstämman och intresseanmälan till solcellserbjudandet

Vill ni får ni gärna skriva in era frågor till Sesol på länken under så att de kan förbereda svar:

Frågor till Sesol

Intresseanmälan för villor i gemensamhetsanläggningen

Det är också möjligt för villorna i gemensamhetsanläggningen att ta del av samma erbjudande som bostadsrätterna i BrfHugin. För de som är intresserade, anmäl ert intresse på länken nedan och kom gärna och ta del av informationen från Sesol som sker direkt efter avslutad föreningsstämma på Lunds Akademiska Golfklubb ca 20:00.

Endast för villorna – Intresseanmälan för solcellserbjudande

Pris för anläggning:

————Pris för upp till 16st Villa (5st minimum) ——–

Pris solceller före bidrag: 251 100kr

Pris solceller efter bidrag: 202 386,60kr

———————— Pris för 17st + Villa ———————–

Pris solceller före bidrag: 242 900 kr

Pris solceller efter bidrag: 195 777,40 kr

Vid nyttjande av skattereduktion för grön teknik fördelas ställning, resor och övriga kostnader separat till cirka 3%, denna kostnad är inte berättigad till skattereduktion. (Skattereduktionen blir 19,4% av totalbeloppet för solceller).

För de som önskar har Sesol också en finansieringslösning vilket gör att alla kan, om man vill, gå med på erbjudandet.

Information från Sesol om anläggningen:

HustypSleipnergatan Två våningshusGullfaxegatan tvåvåningshusEnplanshus
Beräknad årlig produktion10 310 kWh9 790 kWh10 480 kWh
Värde på produktionen/år16 496 kr15 664 kr16 678 kr
Återbetalningstid enligt leverantör12,9 år13,6 år12,7 år
Total besparing över 30 år494 880 kr469 920 kr505 040 kr
Avkastning7,7%7,3%7,8%

I priset ingår en nyckelfärdig anläggning med projektering, installation och driftsättning av vår egen behöriga personal.

Longi 505W Premiumpanel
12 års produktgaranti och 25 års effektgaranti

Vi använder växelriktare från Huawei alternativt Sungrow, med 10 års produktgaranti beroende på växelriktarens storlek, enligt bifogad bilaga.

En smidig app till mobilen medföljer så du själv kan övervaka anläggningens drift.

Vid installation på TAK använder vi oss av montagematerial från Weland Stål alternativt Normount med 30 års produktgaranti.

Vid installation på MARK använder vi oss av montagematerial från Tecto Power med 15 års produktgaranti.

Vid installation på taktypen CARISMA så använder vi oss av montagematerial från Esdec med 20 års produktgaranti.

Vi tar alltid hänsyn till snö- och vindlastberäkningar.

Ytterligare information finner ni i bilagorna.

Ta gärna en titt på våra tidigare installationer: www.sesol.se/referenser/

Bilagor (kommer inom kort på engelska också)

Solcellsanläggning – faktablad

Checklista för solceller – Länsförsäkringar

Produktblad Växelriktare

Sesol – Information & Vilkor v 2.3.pdf

Longi 505W

Garantiintyg – Senergia

Produktblad Växelriktare Sungrow