Beställning av nya värmepumpar

Nya värmepumpar kommer att beställas. Utbyte av existerande värmepumpar kommer att ske under sommaren och hösten 2022.

//Styrelsen.