Förslag att ta bort träd vid lekplatsen

Styrelsen fick i uppdrag vid årsstämman i somras att ta fram ett förslag för de tre träd som står vid de gemensamma ytorna vid lekplatsen.

Träden är i dåligt skick och styrelsen anser att något behöver göras. Styrelsens förslag är att träden grävs upp och det läggs ny singel.

Eventuella kommentarer kan skickas till styrelse@brfhugin.se.