Detaljplan för tomten längs Sandbyvägen

Byggnadsnämnden i Lunds kommun har beslutat upprätta detaljplan för Koggen 1 och del av Linero 2:1. Det är området väster om infarten från Sandbyvägen.

Planförslaget omfattar ca 44 lägenheter, ca 16 bostäder i grupp- och serviceboende samt gata och park.

Föreningen har fått underrättelse om samråd. Alla har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. Detta sker direkt till kommunen enligt uppgifter i underrättelsen nedan. Föreningen samordnar inte frågor eller synpunkter. Mer information om detaljplanen finns i planbeskrivningen nedan.