Montering av nya tvättställ 18-20 april

Som vi berättade tidigare kommer vissa tvättställ att bytas ut. Detta planeras ske 18-20 april och kommer utföras av Alms VVS i Furulund AB. De kommer själva att samordna arbetet och kontakta respektive hushåll för att bestämma tid.