Utbyte av tvättställ

På grund av tillverkningsfel kommer en del tvättställ för badrum att bytas ut på föreningens bekostnad. Det sker som en del av avhjälpande av kvarstående fel efter förlikning med JM. Felet uppträder som tunn, ofta mörk, krackelering i porslinet. Styrelsen har genom Peder Gunnefur inventerat tvättställ i de lägenheter där vi noterat att fel finns. Om någon boende anser att deras tvättställ har samma fel, men inte har haft besök av Peder, ska boende meddela styrelsen via styrelse@brfhugin.se senast söndagen den 26 februari för kontroll.

OBS! Endast de tvättställ som har tillverkningsfel som beskrivna ovan byts ut på föreningens bekostnad. Utbyte sker inte på grund av förslitningsskador o.dyl.