Möss på vindar

Det händer då och då att möss hittar in i våra hus, framför allt i vindsutrymmena. Om ni hör tassande fötter från vinden kan det vara läge att sätta musfällor. Eftersom isoleringen i vindsutrymmet inte bär musfällorna särskilt bra kan det vara lämpligt att lägga t.ex. en pappskiva som stöd för musfällan.

I föreningens försäkring finns också möjlighet att få råd och hjälp av Anticimex. Mer information om just möss finns via länk nedan.