Förlikning med JM

Efter många år har styrelsen nu tecknat ett avtal om förlikning med JM. Det innebär att föreningen och JM skiljs åt mot att JM ersätter föreningen med sammanlagt två miljoner kronor, varav 450 000 kr är redan innehållen betalning för måleriarbetet som utfördes år 2014.

Ersättningen planeras användas för att avhjälpa fel som finns kvar. Underhåll av fönster är den största posten och planeras utföras under år 2017. Förberedelser för kommande arbeten har påbörjats. Efter hand som arbetena blir aktuella kommer mer information.