Åtgärder på yttre elcentraler

Styrelsen har konstaterat problem med att vissa yttre elcentraler (de grå fasadskåpen) inte varit tillräckligt vädertäta. Vi strävar efter att JM ska lösa dessa problem, men tills vidare kommer en temporär lösning att användas. Denna utförs söndagen den 13 december.