Förbättrat avtal med Telia

Föreningens kollektiva avtal för internet/tv/telefoni går ut i november. Efter förhandlingar under våren har vi nu tecknat ett nytt avtal för ytterligare tre år.

I det nya avtalet är hastigheten på internet 100 Mbit/s både för nedladdning och uppladdning. I nuläget sker uppladdning med 10 Mbit/s. Det innebär att hastigheten för att överföra information från husen till internet tiodubblas med det nya avtalet. Det ger bättre möjligheter för distansarbete, säkerhetskopiering till externa tjänster och åtkomst till era lokala utrustning från andra platser. Telia kommer att aktivera den nya hastigheten i slutet av sommaren. Ni ska inte behöva göra några förändringar för att få tillgång till den uppgraderade tjänsten.

Tjänster för telefoni och tv kvarstår oförändrat. I det nya avtalet ingår att Telia tillhandahåller en ny tv-box för den som vill. Vi återkommer längre fram med mer praktiskt information kring detta.

Bäst av allt är att det förmånliga priset kvarstår, 212 kr/mån inkl moms.