Valberedningen söker nomineringar

solValberedningen har följande meddelande till alla boende i föreningen.

Nu är det snart dags att välja en ny styrelse till bostadsrättsföreningen Hugin. Vi behöver få in kandidater till årets styrelse! Styrelsen är ansvarig för att driva föreningen, både med avseende på det vardagliga arbetet och med avseende på framtidsfrågor. Exempel på frågor som styrelsen arbetar med är: underhåll, skötsel av grönytor, avgifter, aktiviteter för medlemmarna, trivselregler, lån, TV, telefoni mm.

Om du har ett förslag på någon som du tycker skulle göra ett bra jobb i styrelsen så blir vi glada om du berättar det för oss genom att svara på nedanstående frågor, helst genom att maila hanna.modin@gmail.com och masterdodger@gmail.com. Det går mycket bra att nominera dig själv!

  1. Vem vill du nominera?
  2. Varför vill du nominera den personen?

Vem som sitter i styrelsen just nu kan du se på följande länk: http://brfhugin.se/forening/styrelse/.

Om du har frågor om hur det är att sitta i styrelsen så kan du kontakta någon av dem.

Vi vill gärna ha din nominering så snart som möjligt, men allra senast den 9 maj.